XIV Ogólnopolska Konferencja PR w Samorządzie i Administracji
Wybierz język:
Polski
Jesteś tutaj:
Start
Rejestracja nowego konta
Informacja
biuro@prwsamorzadzie.pl
tel. +48 32 364 04 00
Organizatorzy
organizatorzy
Rejestracja nowego konta
KROK 1 Formularz danych uczestnika
Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny
Email: *
Powtórz Email: *
Hasło musi zawierać od 6 do 32 znaków
Hasło: *
Powtórz Hasło: *
UCZESTNIK
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon: *
DANE DO FAKTURY
Firma/Osoba prywatna: *
Kraj: *
Nazwa firmy/Organizacja: *
Nip: *
Adres: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
DODATKOWE
Kategoria uczestnictwa: *
Nazwa jednostki/firmy: *
Stanowisko: *
Kategoria JRP: *
Opcja wyżywienia: *
Jestem zainteresowana/y udziałem w wydarzeniach towarzyszących: *
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę PRC [zgodnie z ustawą o ochronie danych osob. z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 833)]. Zgłoszenie pisemne jest prawnie wiążącą umową pomiędzy GRUPĄ PRC, a Zgłaszającym. Upoważniam GRUPĘ PRC do wystawienia faktury VAT za udział w Konferencji bez podpisu odbiorcy. Nasza firma jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.
Zwolnienie z VAT: *
Informujemy, że za uczestnictwo w XIV Konferencji "PR w Samorządzie i Administracji Państwowej" organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. w Krakowie istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną spełniając przy tym warunek, że jest to udział w szkoleniu zawodowym pracowników finansowanym w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z póź. zm.). Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Tym samym zobowiązani jesteście Państwo do sporządzenia przedmiotowego oświadczenia, w którym potwierdzacie spełnienie powyższego warunku. Po otrzymaniu oświadczenia otrzymają Państwo fakturę za uczestnictwo ze stawką VAT "ZW". Oświadczenie o zwolnieniu z VAT prosimy przesyłać na nr faks 32/ 267 81 52 lub adres e-mail biuro@prwsamorzadzie.pl .
ZGŁOSZENIE INSTYTUCJI DO KONKURSU KRYSZTAŁY PR
Zgłoszenie do konkursu: